ประเพณีบุญข้าวสาก tagged posts

ประเพณีบุญข้าวสาก ประเพณีภาคอีสาน

Category: ประเพณีภาคอีสาน Comments: No comments

ประเพณีบุญข้าวสาก

ประเพณีบุญข้าวสาก ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๐ หรือเรียกว่า ประเพณีบุญเดือนสิบของภาคอีสาน

บุญเดือนสิบ หรือ บุญข้าวสาก หมายถึงบุญที่ให้พระเณรทั้งวัด จับสลากเพื่อจะรับปัจจัยไทยทาน ตลอดจนสำรับกับข้าวที่ญาติโยมนำมาถวายและบุญนี้จะทำกันในวันเพ็ญเดือนสิบ จึงเรียกชื่ออีกอย่างว่า “บุญเดือนสิบ”

ค...

Read More